[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
OSIEDLE “ZACISZE” W SIEDLCACH dodano: 2007-05-19 13:47:56

 OBIEKT: OSIEDLE “ZACISZE” 
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE Z USŁUGAMI W PARTERZE I GARAŻAMI W PIWNICY ORAZ BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z GARAŻAMI
 
LOKALIZACJA : SIEDLCE, 
ul.Składowa róg ul.Rakowieckiej
INWESTOR:
 M3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego,
 Zdzisław i Leszek Skorupka Sp.J. 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : Autorska Pracownia Architektury K2 arch. Bożena Kosieradzka & arch. Henryk Kosieradzki 
ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW :
architektura:  projektant:   mgr inż.arch. Henryk Kosieradzki,
                           
                
opracowanie:   mgr inż.arch.Joanna Zawadzka,
tech.Kazimierz Książek
               sprawdzający:    mgr inż.arch. Bożena Kosieradzka
  
                    wizualizacje:     mgr inż.arch.
Joanna Zawadzka
konstrukcje:                        mgr inż. Jerzy Harasim
instalacje sanitarne:             mgr inż.Teresa Sitkiewicz
instalacje elektryczne:      mgr inż. Andrzej Suchożebrski
                                          tech.elektr. Ireneusz Grochowski
  
drogi, parkingi:                   inż. Marian Żółkowski 
 
 
ZESTAWIEMNE  POWIERZCHNI:
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH WŁASNOŚCI: 13.948,00m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
RAZEM:                                   4.786,70m2 
POW. STANOWISK POSTOJOWYCH:                                            619,00 m2  (61m.p.) 
POW. DRÓG WEWNĘTRZNYCH:                                                2.172,20 m2
POWIERZCHNIA CHODNIKÓW:                                                   1.026,30 m2
POWIERZCHNIA  ZIELENI                                                           5.343,80 m2   

 

PROGRAM UŻYTKOWY I PARAMETRY BUDYNKÓW: 
Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usługowymi w parterze i garażami w piwnicy realizują  razem program użytkowy: - 152 szt. mieszkań, - 10 szt. segmentów, - 2 lokale usługowe, -garaże podziemne 35 szt., garaże w parterach - 10 szt. - pomieszczenia techniczne: węzły c.o. z pom. wodomierzy, pom. na odpadki, śmietniki.       
Przewidywana liczba mieszkańców -
budynki wielorodzinne:  530 osób, zabudowa szeregowa:40 osób. Razem liczba mieszkańców: 570 osób. W lokalach przewiduje się funkcję usługowo- handlową.  

   

OPIS AUTORSKI
Projektowane osiedle ZACISZE w Siedlcach zostało zlokalizowane na krawędzi obszaru jednostki wojskowej - rozpoczynając proces stopniowej sprzedaży zbędnych terenów wojskowych – na cele cywilne. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi osiedle domów jednorodzinnych – oraz znajdujący się w pobliżu dworzec PKP – położony na strategicznej trasie    kolejowej Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa-St.Petersburg. Osiedle położone jest w strefie centrum miasta, chociaż w psychospołecznym odbiorze - “za torami”, a więc “za miastem”. I coś w tym jest – otóż tereny jednostki wojskowej są zadrzewione, posiadają swój określony ekosystem, łączą się z większym kompleksem terenów zielonych i leśnych. Nie powinno więc zaskakiwać, że tuż za ażurowym ogrodzeniem regularnie pojawiają się ptaki – kuropatwy, bażanty, a czasami zające. Deweloper “bardzo ryzykował “– tak mu się wydawało. W decyzji o podjęciu realizacji osiedla być może pomogły nasze przekonania i rozmowy. W rezultacie okazało się, że zainteresowanie mieszkaniami przeszło jego i nasze oczekiwanie. Urbanistyka osiedla charakteryzuje się ortogonalnym układem brył budynków wielorodzinnych w stosunku do osi ulicy Składowej (droga powiatowa z wydzieloną drogą rowerową) oraz do osi  trakcji kolejowej. Bryły budynków wpisują się w skalę ulicy Składowej i Rakowieckiej - generalnie posiadają wysokość trzech i pół kondygnacji, z podpiwniczeniem.  Budynki usługowo-handlowe o charakterystycznych  parterowych bryłach przekryte stropodachem, tworzą osłonę wnętrz osiedla od podwójnej komunikacji.  Segmenty szeregówki – wysokości dwóch kondygnacji z poddaszem usytuowane są w układzie północ-południe od strony przestrzeni ekologicznej. Zaprojektowane i w dużym stopniu zrealizowane budynki posiadają określoną, jednorodną formę architektoniczną i – mam nadzieję – tworzą nową jakość wpisując się w kontekst miejsca. Bryły budynków zostały ukształtowane poprzez akcentowanie partii  szczytowych. zastosowaliśmy przekrycia w technologii łukowej blachy trapezowej – intuicyjne skojarzenie z dachami wagonów kolejowych. Projektowane i realizowane osiedle przede wszystkim tworzy właściwe warunki zamieszkania od ogółu do szczegółu. Osiedle – jest z założenia “bezpieczne”- a więc w pełni ogrodzone z kontrolą wejść i wjazdów. Uzyskaliśmy  wysoki wskażnik powierzchni biologicznie czynnej: 38,30% -  przeznaczonej pod zieleń i dwa place zabaw. Powierzchnie użytkowe mieszkań od 28,4m2 do 67,5m2 oraz zróżnicowane układy funkcjonalne mieszkań stworzyły dużą ofertę, a więc duże możliwości wyboru. Piwnice dwóch budynków stanowią podziemne garaże samochodów mieszkańców. Na stropach nad garażami  zaprojektowano zielone tarasy bezpośrednio dostępne z mieszkań parterów.  Interesującym doświadczeniem są zaprojektowane i zrealizowane segmenty w układzie szeregowym – powierzchnia użytkowa 136,10m2 plus garaż 17,10m2. Istotną cechą funkcjonalna są otwarte rzuty parteru i piętra umożliwiające dużą elastyczność aranżacji wnętrz. Dodatkowym walorem segmentów są poddasza – łatwe do adaptacji na użytkowe z oryginalną przestrzenią wnętrza “kolebkowego”. W praktyce każdy segment jest rozwiązany indywidualnie – zgodnie z potrzebami użytkowników. 

 
Nasza kotka Baśka (na zdjęciu) zaadoptowała się w segmencie - wbrew naszym oczekiwaniom – najszybciej. Zresztą również najszybciej pokonuje schody – z parteru na poddasze i z powrotem.  Wysoko ocenianą jakość budowlaną realizowanego osiedla osiągnęliśmy z deweloperem poprzez zastosowanie materiałów budowlanych wysokiej jakości.

    

Podstawę stanowią bloczki YTONG oraz cegła wapienno-piaskowa SILKA. Połączenie tych materiałów jest naturalne dzięki parametrom geometrycznym jak i własnościom technicznym (izolacyjność termiczna, wytrzymałość). Zestawienie tych materiałów jest efektywne, gdyż pozwala projektantom na duży wachlarz możliwości kształtowania formy budynków. Istotne znaczenie ma również zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej jakości, m.in. tynki cienkowarstwowe firmy STO-ISPO, klinkier, łukowe blachy trapezowe Florprofile, balustrady ze stali kwasoodpornej itd. Osiedle nie jest jeszcze ukończone, ale już cieszy się dobrą opinią, ponieważ zapewnia dobre warunki mieszkania, co potwierdzają m.in. koty – a one są bardzo wybredne i - jak mówi tradycja - przywiązują się do miejsca.   
OPRACOWAŁ:
     mgr inż. arch. Henryk Kosieradzki