[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
Sklep na Bojarach - autor: architekci Mirosław Siemionow i Hanna Elżbieta Siemionow dodano: 2007-05-26 14:55:19

Obiekt nominowany do nagrody AEDIFICIUM 2005 - nagrody SARP Oddział Białystok za najlepszy budynek w województwie podlaskim oddany do użytkowania w roku 2005.

Temat: supersam „BOJARY” - rozbudowa , nadbudowa istniejącego budynku handlowego na działce nr 723, położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/1

Zespół autorski:
Autor: mgr inż. arch. Mirosław Siemionow, mgr inż. arch. Hanna Siemionow
Współpraca:mgr inż. arch.Marek Gierasimiuk
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
mgr inż. Urszula Madejczyk
Podstawowe dane metryczne:
powierzchnia zabudowy 1074,0 m2
powierzchnia użytkowa przed planowaną inwestycją 879,4 m2
·
powierzchnia użytkowa po inwestycji 1033,17m2
·
powierzchnia całkowita 1193,50m2 ·
kubatura 5498,80m2


Opis:
Supersam BOJARY
W starej dzielnicy Bojary, na środku jej głównego placu , obok starej hali targowej zbudowano w latach siedemdziesiątych typowy pawilon handlowy. Zaplanowana gruntowna modernizacja w połączeniu z rozbudową daje możliwość powiązania go z otoczeniem. Projekt „uwalnia” zawłaszczoną przez budynek przestrzeń placu poprzez „ciągłe” przeszklenia parteru. Zwieńczenie z kondygnacją techniczną, użyte materiały i kolorystyka nawiązują do sąsiedniej hali targowej (w jej pierwotnej formie) oraz do architektury dzielnicy. Projekt zawiera indywidualne rozwiązania zewnętrznego oświetlenia i elementów małej architektury

Inwestycja polegała na: a) powiększeniu kubatury sklepu, poprzez zabudowę podcienia od strony ul.Słonimskiej wraz z nadbudową w tej partii budynku kondygnacji technicznej; b) zmianie głównego układu komunikacyjnego poprzez usytuowanie wejść dla klientów w szczytach wyżej wymienionej części dobudowanej; c) przebudowie zaplecza wraz z dobudową zadaszonej rampy na podwórzu gospodarczym d) przebudowie sali sprzedaży poprzez sprowadzenie jej planu do obrysu prostokąta; e) zmianie wizerunku sklepu poprzez urozmaicenie bryły budynku (część dwukondygnacyjna od frontu, daszki), przeprojektowanie elewacji i wprowadzenie nowych detali i materiałów; f) budowie i remoncie chodnika od strony ul. Modlińskiej oraz nowych ścieżek , placyków i elementów małej architektury;g) wymianie wszystkich instalacji oraz wprowadzeniu nowych; h) przebudowie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczegoi) usytuowaniu dodatkowego wejście do sklepu od strony ul. Modlińskiej z projektowanego placyku, który ma być wykorzystywany w sezonie wiosenno-letnim do sprzedaży straganowej warzyw i owoców;j) modernizacji całości obiektu; (fragmenty z opisu autorskiego)

Gdybyż jeszcze udało się urządzić sąsiadujacy z tak "klimatycznie" zaprojektowanym supersamem plac - Stary Rynek wokół zabytkowej Hali Targowej. Ot chociażby tak jak na tych zamieszczonych powyżej wizualizacjach autorstwa stud. arch. Stefana Kaczyńskiego. Plac jest własnością Gminy Białystok i stanowi "bramę" do zabytkowej białostockiej dzielnicy Bojary. (ian)