[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
Stadion `HETMAN`- nagrodzone i wyróżnoine projekty konkursowe dodano: 2007-06-12 15:55:47

I nagrodę Sąd Konkursowy przyznał pracy konkursowej oznaczonej numerem 022044 zgłoszonej do konkursu przez firmę: "Autorska Pracowania Architektury KURYŁOWICZ & ASSOCIATES" Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie. W ocenie Sądu Konkursowego praca ta zajęła 1 miejsce zdobywając 39,87 punktów na 50 możliwych do uzyskania.


II nagrodę Sąd Konkursowy przyznał pracy konkursowej oznaczonej numerem 123451 zgłoszonej do konkursu przez firmę: "ATJ Architekci" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ocenie Sądu Konkursowego praca ta zajęła 2 miejsce zdobywając 37,42 punktów na 50 możliwych do uzyskania.

Wyróżnienie I-go stopnia Sąd Konkursowy przyznał pracy konkursowej oznaczonej numerem 132465 zgłoszonej do konkursu przez firmę: "Schuster Architekten" z siedzibą w Dusseldorfie. W ocenie Sądu Konkursowego praca ta zająła 3 miejsce zdobywając 36,75 punktów na 50 możliwych do uzyskania.

Wyróżnienie II-go stopnia Sąd Konkursowy przyznał pracy konkursowej oznaczonej numerem 230800 zgłoszonej do konkursu przez firmę: "Maciej Kuryłowicz - Architekt" z siedzibą w Warszawie. W ocenie Sądu Konkursowego praca ta zajęła 4 miejsce zdobywając 34,43 punktów na 50 możliwych do uzyskania.

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych, uzasadniających rozstrzygnięcie.

KONKURS NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ PROJEKTU STADIONU PIŁKARSKIEGO HETMAN ORAZ JEGO ZAPLECZA TRENINGOWEGO W BIAŁYMSTOKU.

PRACA oznaczona literą „M” – I NAGRODA
Nagrodę przyznano za:
- prosty, logiczny układ funkcjonalno-przestrzenny, zarówno stadionu jak i centrum komercyjno-szkoleniowego, przy pełnej realizacji założonego programu, ze szczególnym uwzględnieniem czytelnego napełniania i ewakuacji widzów ze stadionu;
- za skalę, formę i finezyjny wyraz architektoniczny stadionu, doskonale wpisanego w przyrodniczy krajobraz otoczenia;
- za kompozycję przestrzenną zespołu , w tym zastosowanie interesującej, zielonej, ażurowej „płyty ewakuacyjnej” nad parkingiem, stawiającej podstawę prawidłowej segregacji ruchu widzów.
PRACA oznaczona literą „A” – II NAGRODA
Nagrodę przyznano za:
- Wysoki poziom rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych stadionu oraz czytelną formę zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego;
- Interesującą zasadę zagospodarowania przestrzennego terenu, umożliwiającą prawidłową organizację ruchu z bezkolizyjną cyrkulacją pojazdów i pieszych na terenach sportowych oraz ciekawią propozycję lokalizacji boiska treningowego ponad wielopoziomowym parkingiem;
- Za interesującą formę architektoniczną stadionu, chociaż kwestią dyskusyjną pozostaje zbyt duży gabaryt obiektu;
PRACA oznaczona literą „E” – WYRÓŻNIENIE I˚
Wyróżnianie przyznano za:
- Twórcze wartości całego zespołu, które przy pomocy skromnych środków wyrazu oddają „ducha” i podkreślają funkcjonalny charakter obiektu oraz umiejętnie wpisują go w kulturowy i przyrodniczy krajobraz miasta; lekka i oszczędna zarazem struktura przestrzenna umożliwia perspektywiczne wglądy zarówno wgłęb obiektu jak i na zewnątrz, w parkową strefę otaczającą stadion.
PRACA oznaczona literą „J” – WYRÓŻNIENIE II˚
Wyróżnianie przyznano za:
- Ciekawą, niebanalną formę zewnętrzną stadionu, nawiązującą do motywów architektury regionalnej i inspirowaną architekturą organiczną. Właściwą w skali i wpisaną w otoczenie;
- Próbę stworzenia interesującego układu urbanistycznego, dającego niezależne funkcjonowanie stadionu i zespołu komercyjno-szkoleniowego, sportowego, usług komercyjnych oraz z lokalizacją parkingu obsługującego istniejące targowisko.