[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
AQUAPARK - SUWAŁKI dodano: 2007-10-05 04:52:38

Konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu aquaparku z pływalnią wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach został rozstrzygnięty 1.10.2007r.

Celem konkursu było wyłonienie spośród zgłoszonych do udziału w konkursie opracowań najbardziej interesującej przestrzennie koncepcji architektonicznej obiektu Aquaparku zlokalizowanego na terenie powojskowym przy ul Jana Pawła II w Suwałkach wraz z zagospodarowaniem terenu zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie projektowanych i istniejących obiektów na tym terenie.

Jury nagrodziło trzy prace. 

I miejsce    przyznano pracy Rafała Jacaszka z Olsztyna, opracowanej przy współpracy: Macieja Jacaszka, Rolanda Kwaśnego, Grzegorza Porębskiego i Bartosza Zamorskiego, za:    Twórcze pogodzenie własnej wizji kreowanej przestrzeni z wymogami stawianymi przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Wysoko oceniono powściągliwą, lecz nie nudną kreację architektoniczną. Projekt oferuje kameralną, charakterystyczną dla Suwałk, skalę obiektu. Proponowane rozwiązania optymalizować mają koszty realizacji i utrzymania obiektu.

Zwycięzca konkursu będzie wykonywać projekt budowlany tego przedsięwzięcia.  

II miejsce  przypadło pracy firmy „Kipp-projekt” Sp. z o.o.  z Warszawy, opracowanej przez zespół pod kierownictwem Adriana Góreckiego i Jacka Pleskacza, przy współpracy: Ilony Gołębiewskiej, Jakuba Janysta, Anny Olszewskiej, Marka Papiernika i Marty Wielgus, za:   Zdyscyplinowanie układu przestrzennego opartego o kreowany plac publiczny maksymalnie uwolniony od ruchu kołowego. Interesująca jest propozycja przenikających się wielopoziomowych, użytkowych przestrzeni wewnętrznych, bardzo atrakcyjnych dla użytkowników obiektu. Poprzez zastosowanie właściwych materiałów  i prostych form nawiązano do architektury istniejących budynków pokoszarowych.

III miejsce zajęła praca wykonana przez Paweł Tiepłow - Pracownia Projektowa z Warszawy, pod kierownictwem Pawła Tiepłowa i współpracy Elżbiety Grabowskiej, Jana Lamprechta i Pawła Czerneckiego, za:   Propozycję zlokalizowania ruchu kołowego i parkingów po obwodzie zespołu od strony ulic z uwolnieniem centralnego placu dla ruchu pieszego. Wartościowa i inspirująca jest twórcza dyskusja autorów z rozstrzygnięciami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.