[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
III Nagroda w Konkursie na koncepcję zagospodarowania centrum Dęblina - Studentom WA PB dodano: 2008-01-15 14:09:37

 

  Konkurs

architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centrum miasta Dęblin


III nagroda


Zespół autorski:
Studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
Karolina Główczyńska
Joanna Gierasimiuk
Mateusz Brzozowski
Mieszko Burmas

 

IDEA PROJEKTU CENTRUM DĘBLINA

Miasto Dęblin posiada według nas ogromny potencjał, jego dzieje, lokalizacja oraz aktywność mieszkańców stwarza dla niego wielkie możliwości.
Celem projektu architektoniczno- urbanistycznego centrum miasta Dęblin jest wydobycie historycznego układu urbanistycznego XIX-wiecznej osady "Irena" oraz zespojenie ważnych i ciekawych miejsc w jego obrębie .
Wjazd do centrum miasta podkreślony jest symbolicznymi bramami, znajdującymi się z dwóch stron na głównej ulicy -Warszawskiej i Niepodległości.
Na przecięciu ulicy Wojciecha Leśki oraz Niepodległości zlokalizowana jest "Brama Wschodnia" zaś w miejscu przecięcia ulicy Warszawskiej z rzeką Irenką "Brama Zachodnia".
Bramy sygnalizują zmianę jakości i rangi przestrzeni oraz informują o wkroczeniu na teren centrum. Są one połączone z systemem informacyjnym na temat miasta Dęblin.
System tablic i słupów informacyjnych zaciekawia turystów i budzi dumę wśród mieszkańców miasta ponieważ wyraża ich tożsamość.
Informacje zawarte w tym systemie dotyczą :
- ciekawych i ważnych miejsc znajdujących się w centrum miasta oraz poza jego obrębem
- historii miasta
- danych o mieście (plan miasta, aktualne dane, adres informacji turystycznej itp.).
Utworzony ciąg daje turyście możliwość zwiedzenia centrum i zdobycia wiedzy o mieście Dęblin.
Parkingi przy każdej z bram wjazdowych oraz trasa znajdujący się po dwóch stronach głównej ulicy daje możliwość obejścia całego centrum.

RYNEK
Główną zasadą kształtowania rynku jest wydobywanie charakterystycznego układu urbanistycznego zespołu zabudowy dawnej osady "Irena":

- Nowe zagospodarowanie centrum posiada uzupełnione pierzeje wzdłuż ulicy Okólnej oraz ulicy Rynek budynkami w charakterze istniejącej zabudowy (podobna stolarka, podziały architektoniczne, materiały budowlane, detale ,dach-dwuspadowy, wysokość budynku -do 3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe).

-Zostaje przywrócona pierwotna idea czytelności rynku ponieważ plac zostaje wyraźnie zaznaczony w tkance miasta i otwarty poprzez przeniesienie istniejących drzew, pozostawienie jedynie kilku najlepszych okazów. Zbyt duże zadrzewienie zmniejsza rangę centrum oraz stwarza przestrzenie niebezpieczne. Charakter parkowy pozostawiony jest jedynie w południowo-wschodniej części.

-Plac całkowicie zostaje pokryty nową nawierzchnią, której kompozycja jest kształtowana według istniejącego układu ścieżek . Jedynie wschodnia część pozostaje niepokryta całkowicie.
Zmniejszenie ruchu kołowego w centrum oraz podporządkowanie go ruchowi pieszemu:

-proponujemy rozbudowę obwodnicy wokół miasta i przeprowadzenie tamtędy ruchu kołowego z centrum, po to aby droga krajowa nr 48 nie przecinała rynku na dwie części.

-zmiana nawierzchni na części ulicy Warszawskiej, Niepodległości, PCK oraz na całej ulicy Rynek. Pokryte zostają kamiennym brukiem.
Otoczony brukowanymi ulicami otwarty plac pełni funkcję rekreacyjno-reprezentacyjną:

-pojawienie się dużej ilości zwartej zabudowy oraz usług gastronomiczno-handlowych powinno zwiększyć atrakcyjność centrum oraz generować w nim życie.

-plac posiada główną część - z wyróżnioną nawierzchnią -przed Urzędem Miasta Dęblin.

-Ważną decyzją jest przeniesienie z innej części rynku Płyty ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego na główną część rynku przed Ratuszem. Płyta jest akcentem i najważniejszym punktem w mieście.

 

PROMOCJA MIASTA DĘBLIN

-utworzony turystyczny ciąg pieszy pomiędzy "Bramą Wschodnią" i "Bramą Zachodnią"

-system tablic i słupów informacyjnych (ceglane, podświetlane w nocy) ze szczególnym uwzględnieniem na rynku, gdzie znajdują się tablice opisujące najciekawsze miejsca całego Dęblina.

-sklep z regionalnymi produktami w nowym pawilonie handlowo-usługowym

-budynek dworca PKS w centrum

-kryta pływalnia w centrum

-współczesna forma Galerii Najwybitniejszych Lotników Polskich przy Pomniku Lotnika.

 (Dzięki uprzejmości serwisu RONET - ian)