[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
Muzeum w kompleksie przyrodniczym Parku Narodowego „Puszcza Białowieska ” na terenie Republiki Białoruś dodano: 2008-01-16 16:32:38

Zespół muzealno-dydaktyczny w kompleksie przyrodniczym Parku Narodowego  „Puszcza Białowieska ” na terenie Republiki Białoruś

Wykonawca projektu:
Pracownia Projektowa "Kaczyński i Spółka" s.c.,  PL Białystok
Zespół autorski:
architektura:
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
dr inż. arch. Adam Jakimowicz
stud. arch. Mateusz Leśniak 
stud. arch. Stefan Kaczyński
scenariusz wystawy:
mgr art. plast. Lech Nowacki
konstrukcje:
mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski

Inwestor: Narodowy Park "Białowieska Puszcza", Republika Białoruś
Adres: Obwód Brzeski, Rejon Kamieniecki, poczta Kamieniuki 225068

Zapiski i szkice do architektury  

 
widok z lotu ptaka wstawiony w fotografię satelitarną

lokalizacja
Muzeum w kompleksie przyrodniczym Narodowego Parku „Białowieska Puszcza” na terenie Republiki Białoruś. Pod budowę wybrano leśną polanę - teren dawnej oczyszczalni ścieków. Dookoła lokalizacji rozciąga się bór sosnowo-świerkowy o wysokości drzew około 25-30 metrów.

miejsce

polana w lasach Puszczy Białowieskiej, w zachodniej części Białorusi, we wschodniej części Europy,
- miejsce spotkań dzieci i młodzieży z przyrodą, nauką o przyrodzie, historią Puszczy Białowieskiej, historią człowieka w puszczy;  

aspekt planistyczny
swobodna kompozycja architektury wpisanej w organiczną strukturę lasu nie ma w zamiarze wyznaczać zewnętrznych osi kompozycyjnych ani odniesień przestrzennych dla potencjalnych innych działań budowlanych; fizyczne oddziaływanie formy ma kończyć się przy oddalaniu się obserwatora wraz z jej stapianiem się z otaczającą zielenią; mentalnie pozostanie ujarzmioną przez architekturę polaną w puszczy;

zagospodarowanie terenu
Cel projektu to wpisanie współczesnych brył w przestrzeń leśnej polany na terenie puszczy z minimalnym uszczerbkiem dla jej walorów. Dojście do budynku przewidziano z asfaltowej drogi od strony północnej, ale przewiduje się też dochodzenie leśnymi drogami do południa - gdzie będzie zlokalizowany zespół zabudowań skansenu oraz od północnego zachodu - z usytuowanego w odległości około 200m hotelu z parkingami. Intencją projektu jest by całość lasu - wysokie drzewa, runo i krzewy - dotykała niemal ścian obiektu. Dojścia piesze do budynku wyłożone będą matowymi taflami ciętymi z lokalnego kamienia przerośniętego runem leśnym.  
 
 
 

 
rzut w poziomie parteru

idea
- kontekstem bezpośrednim jest puszcza i przejawy działalności człowieka;
kontekstem mentalnym jest przestrzeń na styku wielu kultur;
- puszcza jest wolna od skutków działań planistycznych i nie oferuje form archetypicznych dla funkcji nowego typu;
- pomiędzy starożytnymi drzewami, pamiętającymi wiele setek lat, ośmielamy się osadzić enklawy, w których współczesny człowiek poznając przeszłość wybiega myślą w przyszłość;

funkcja
na Muzeum Puszczy Białowieskiej złożą się trzy bloki funkcjonalne: multimedialna ekspozycja muzealna, centrum dydaktyczno-konferencyjne i zespół administracyjno-
biurowy;

 
elewacja północna                                                       elewacja południowa 
elewacja wschodnia                                                     elewacja zachodnia
 
struktura funkcjonalna
Obiekt składa się zespołów funkcjonalnych umieszczonych w poszczególnych bryłach: muzeum z ekspozycją multimedialną, centrum dydaktyczno-konferencyjne z salą konferencyjna i biblioteką, biura administracji parku narodowego. Funkcje te zbiegają się w holu rozłożonym centralnie.
Wejścia do budynku zlokalizowano w przeszkleniach domykających hol od południa i północy.
Obiekt składać się będzie z następujących części:  
- muzeum z ekspozycją multimedialną                         - pow. użytk. ca 1400m2
- sala konferencyjna na ca 200 osób z zapleczem         - pow. użytk. ca 300m2
- biura administracji parku narodowego                         - pow. użytk. ca 1600m2
- biblioteka z zespołem sal dydaktycznych                   - pow. użytk. ca 1400m2
- hol główny                                                               - pow. użytk. ca 800m2

łącznie                                                                        pow. użytk. ca 5500m2     
  
  
 

forma
 - z myśli o puszczy wykrystalizowały kształty brył zamykających funkcje: ściany sągów z pociętych pni o świeżym kolorze i rytmicznej powtarzalności faktury, miękkość wzgórza okrytego gęstwiną zieleni, matematyczny kształt skrzypiec porzuconych na pełnej chaosu i życia łące, słońce prześwitujące przez arytmiczne pnie i odgałęzienia konarów w koronach drzew;
- na polanie, pośród nieskrępowanej, złożonej z setek pni i konarów struktury boru, ustawiono w swobodnym układzie trzy autonomiczne bryły: drewniany wielościan, miedziana łupina i betonowa kostka; pomiędzy te bryły wlewa się arytmiczna konstrukcja niosąca dach nad obszernym holem; konstrukcja ta swobodą struktury i miękkością obrysu aspiruje do organicznych kształtów otaczających ją koron drzew;

 

koloryt
złociste barwy drewna, ciepła biel betonu, srebrno-różowy granit, miedziana zieleń,  
- szlachetne, tradycyjne materiały i barwy zaczerpnięte z kolorytu starego lasu zestawione we współczesne i swobodne formy; 

 

ikona
współczesna funkcja wpisana w strukturę Puszczy Białowieskiej z widokami na prastary bór, to unikatowe w skali światowej miejsce, gdzie tłem dla odbywających się tu lekcji, prowadzonych studiów czy dyskusji są zatrzymane w przeszkleniach budynku kadry cudownej przyrody;   

 
  
 

koncepcja architektoniczna wnętrza
Architektura wnętrz odzwierciedlać będzie ideę główną projektu - przenikanie przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej. Naśladująca naturę struktura konstrukcji przekrycia holu głównego rozpartego pomiędzy bryłami głównych bloków funkcjonalnych ma uzupełniać tkankę puszczy, która zanikła niegdyś w obrębie polany - miejscu lokacji inwestycji. Hol otwierać się będzie do autonomicznych przestrzeni funkcjonalnych o odrębnych plastykach wnętrz - mroczna ekspozycja muzeum, zdyscyplinowana przestrzeń sali konferencyjnej, lekkie przestrzenie sal dydaktycznych i biuro
wych. Kolorystyka wnętrz opierać się będzie na kanwie materiałów naturalnych - drewno, beton, kamień, stal.  (ian) 

suplement: widoki makiety bryłowej

       

 

   

i jeszcze trochę wnętrz

 

oraz las z polaną na której budujemy i znowu wnetrze. (ian)