[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALOGU W KRASNOGRUDZIE dodano: 2009-01-31 15:07:29

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALOGU W KRASNOGRUDZIE
Projekt rewitalizacji zabytkowego zespołu dworskiego
 
Autor:
arch. RAFAŁ WINIEWICZ www.winiewicz.com   
Lokalizacja: wieś Krasnogruda, pow. Sejny, woj. Podlaskie
Projekt: 2004-2007
Realizacja: od 2007
Zespół autorski:
architektura -  arch. R. Winiewicz, Polanica-Zdrój
sprawdzający – arch. J. Kielar, Kłodzko           
konstrukcja – mgr inż. A Czatrowski, Suwałki
           
inst. elektryczne – mgr inż. R. Kulczak, Kłodzko,
mgr inż. M. Modzelewski, Suwałki           
inst. sanitarne – mgr inż. A. Urbanowicz, Suwałki
           
zieleń – mgr inż. M. Wróblewska-Thernstrom, Białystok
fotografie parku w Krasnogrudzie: K. Czyżewski, M. Moniuszko, R. Winiewicz 

                                                     
 
SYTUACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPIS AUTORSKI:
Do przygranicznej Krasnogrudy dotrzeć trzeba przez jezioro. Zostawiając samochód przy granicy litewskiej w Ogrodnikach należy przesiąść się na prom, który przewiezie na drugi brzeg jeziora Hołny. Łódź minie BRAMĘ na wodzie – symboliczne wejście w przestrzeń Archipelagu, na brzegu kasztanowa aleja prowadzi gości przed DWÓR.

  
To „serce” zespołu, obecnie zrujnowany, XVII-XIX w. modrzewiowy dwór do 1942 r. był własnością rodziny Czesława Miłosza, który po ponad 50 latach wrócił do Krasnogrudy w 1989 r.
Z całego założenia, prócz zdziczałego, zdewastowanego parku pozostał jeszcze budynek d. ptaszników – w projekcie WARSZTAT – miejsce prowadzenia warsztatów twórczych z młodzieżą. W najbardziej oddalonej części parku, ukryta w starodrzewie WIEŻA – miejsce spotkań i prezentacji artystycznych , salka koncertowo – teatralna. Dalej na zachód, na skraju zespołu, przy drodze prowadzącej do MIASTECZKA,  w miejscu nieistniejących olbrzymich stodół gości przyjmie AUSTERIA, przyjeżdżający na dłużej zamieszkają w zespole kilku domków w południowej części zespołu.

  
Jedna z niewielu zachowanych alej – północna – prowadzi nad jezioro, gdzie zlokalizowany jest zespół trzech obiektów. Najważniejszy; AKADEMIA jest zagłębiony w ziemi, w nadbrzeżnej skarpie i tylko jedną ścianą otwarty na jezioro i forum szkoły. SKRYPTORIUM – miejsce przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza jest położone w części na lustrze wody, całkowicie na wodzie znajdują się czytelnie. W pobliżu niewielki budynek mieszczący OFICYNĘ; siedzibę wydawnictwa, może drukarnię?
Elementy zespołu są rozrzucone na obszarze kilkunastu hektarów co zmusza pracowników, gości i studentów do stałego doświadczania przestrzeni parku, pór dnia i roku. W zespole nie ma dominant architektonicznych, brak wyraźnie zdefiniowanego przestrzennie centrum, nie planuje się oświetlenia terenu, dróg jezdnych ani parkingów, znaczne fragmenty parku pozostaną nieuporządkowane aby nie tracić największej wartości Miejsca: magii Krasnogrudy.

Projekt Międzynarodowego Centrum Dialogu w warstwie architektonicznej jest ciągłym procesem, obok elementów już zdefiniowanych, szczególnie tych związanych z zagadnieniami konserwatorskimi (wydane pozwolenia na budowę dworu, oficyny dworskiej i budynku warsztatu) są obiekty i miejsca zaledwie zarysowane i takie, których idea i forma może powstać lub ulec zmianie w trakcie realizacji.