[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
TBS Białystok – będą nowe bloki BACIECZKI VI dodano: 2010-01-17 19:13:01

Konkurs developerski, "jednoetapowy, prowadzony z zachowaniem zasad Działu 3 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych" na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i zagospodarowania terenu kwartału zabudowy zespołu mieszkań czynszowych osiedla „Bacieczki VI” Komunalnego TBS Sp. z o.o. w obrębie ulic H. Kołłątaja, Komisji Edukacji Narodowej i Gwiezdnej w Białymstoku.

Skład Sądu Konkursowego:              
1. Dr  hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska Milewska - Przewodniczący Sądu
2. 
Dr  inż. arch. Andrzej Tokajuk - Sędzia
3. Mgr inż. arch.
Ryszard Rozumiłowski - Departament Urbanistyki UM Białystok - Sędzia Referent
4. 
Mgr prawa Artur Kosicki - Zastępca Departamentu Architektury UM Białystok - Sędzia
5. Inż. Krzysztof Starosta -  Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku - Sędzia

Sąd przyznał I nagrodę pracy opracowanej przez Pracownię Atelier ZETTA:
Skład zespołu projektowego nowych bloków TBS -

  • Zenon Zabagło,
  • Monika Napiórkowska,
  • Marcin Gil,
  • Krzysztof Gawełko,
  • Maciej Ejdys,
  • Przemysław Niedbała.


I Nagroda

Nowe bloki w systemie TBS w Białymstoku będą zlokalizowane przy ulicach Kołłątaja, Komisji Edukacji Narodowej i Gwiezdnej. Spółdzielnia TBS-ów rozstrzygnęła konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału zabudowy osiedla mieszkań czynszowych „BACIECZKI VI” w Białymstoku, pierwszą nagrodę otrzymał Atelier Zetta Zenon Zabagło (który jest też autorem modernizacji Rynku Kościuszki w Białymstoku). Nowe bloki wg zapewnień autora projektu będą odpowiadały dotychczasowemu charakterowi osiedla TBS. Przy każdym zespole budynków mieszkalnych powstanie plac zabaw oraz tereny zielone. Każdy zespół budynków ma posiadać inna kolorystykę a styl budownictwa będzie nawiązywał do współczesnego budownictwa mieszkaniowego.

(informacje dzięki uprzejmości portalu RONET oraz strony MIESZKANIA, DOMY, LOKALE, I DEVELOPERZY W BIAŁYMSTOKU - ian)