[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
Nagrodzone prace w konkursie na Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim dodano: 2011-01-05 09:11:18

I Nagroda:

„AIM” Ireneusz Maksymiuk z siedzib±: ul. Turystyczna 3/2, 15-503 Białystok, za pracę konkursow± ozn. symbolem literowym „G”, która została zgłoszona do udziałuw konkursie z szeciocyfrow± liczb± rozpoznawcz± 070480 i zajęła w ocenie S±du Konkursowego 1 miejsce wród prac zgłoszonych do udziału w konkursie,

 

 

 

 

 

II Nagroda:

Zbigniew Kowalewski, Tomasz Zalewski, Agata Ołdziejewska,  Paweł Grabarczyk, Magdalena Grabarczyk z siedzib±: ul. Słowiańska 31/1, 80-381 Gdańsk, za pracę konkursow± ozn. symbolem literowym „D”, która została zgłoszona do udziałuw konkursie udziału w konkursie z szeciocyfrow± liczb± rozpoznawcz± 513300 i zajęła w ocenie S±du Konkursowego 2 miejsce wród prac zgłoszonych do udziału w konkursie;

 

Wyróżnienie:

Pracownia Projektowa „Kaczyński i Spółka” S.C. Janusz Kaczyński, Barbara Miron-Kaczyńskaz siedzib±: ul. Wiktorii 3, 15-070 Białystok, za pracę konkursow± ozn. symbolem, literowym „E”, która została zgłoszona do udziałuw konkursie z szeciocyfrow± liczb± rozpoznawcz± 130711 i zajęła w ocenie S±du Konkursowego 3 miejsce wród prac zgłoszonych do udziału w konkursie;