[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
NAGRODA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU - NOWA MYŚL W ARCHITEKTURZE dodano: 2013-02-25 08:49:37

"Projekt architektoniczno-urbanistyczny dzielnicy w mieście Trondheim w Norwegii" 

Autorka: mgr inż. arch. Paulina Gajda

Promotor: dr hab. inż. arch. Zdzisław Pelczarski 

 

 Opis koncepcji projektowej.

 

„Halse Plass” – (z norw. „miejsce zdrowia”, „dom zdrowia”) to próba stworzenia ośrodka zdrowia w nowym znaczeniu tego określenia. Obiekt o funkcji sportowo – rekreacyjnej miałby pełnić rolę miejsca spotkań mieszkańców dzielnicy ze zdrowiem poprzez aktywność fizyczną.

Budynek mieści  funkcje takie jak: pływalnia, siłownia, wypożyczalnia nart biegowych oraz restauracja.

Forma bryły powstała jako skutek analiz kompozycyjno–przestrzennych.  Budynek stanowi zakończenie ciągu alei biegnącej w kierunku fiordu.  Płynnie wznosząca się pochylnia dachu umożliwia swobodne wejście na taras widokowy.  Szklana fasada  umożliwia korzystającym z pływalni bądź siłowni podziwiać walory tutejszego krajobrazu.

Tektoniczny charakter bryły oraz zastosowanie materiałów rodzimych to próba wpisania się w topografię skandynawskich fiordów.

Lokalizacja

Projektowany obiekt znajduje się w norweskim mieście Trondheim, w dzielnicy Lade położonej na półwyspie w bliskim sąsiedztwie wody.

Założenia urbanistyczne

Wstęga przemysłowo- handlowa   stanowi barierę wizualną i uniemożliwia swobodą komunikację w kierunku terenów zielonych położonych wzdłuż wybrzeża  półwyspu.

Odpowiedzią na istniejące uwarunkowania kompozycyjno – przestrzenne jest koncepcja „drenażu urbanistycznego”, która podzielona została na 3 etapy.

Etap I: Zielone Promenady .

Wyznaczenie czterech ciągów komunikacyjnych biegnących od centrum miasta w kierunku półwyspu w postaci ścieżek pieszo - rowerowych o charakterze parkowym; urozmaiconych zielenią miejską.

Działanie to miałoby na celu zapewnienie ciągłości terenom zielonym, oraz ułatwiłoby dostęp do wybrzeża. Zielone ciągi komunikacyjne w przyszłości stanowiłyby nową zasadę tworzenia tkanki urbanistycznej w postaci promenad - osi. Pożądanym następstwem byłoby planowanie wdłuż nich osiedli mieszkaniowych, następnie zaś obiektów usługowych zatopionych w zieleni. Pojedyncze obiekty postindustrialne pozostające w dobrym stanie technicznym podlegałyby adaptacji do celów kulturalnych bądź oświatowych.

Etap II:  Szlak Aktywnego Wypoczynku.

Stworzenie utwardzonego ciągu pieszo - rowerowego o długości około 4.5 km uzupełniony odpowiednimi elementami wyposażenia, jak ławki - schronienia przed opadami atmosferycznymi i wiatrem, pomosty widokowe zachęcałby do wędrówek, obcowania z przyrodą, uprawiania sportu. Koncepcja ma za zadanie wpisywać się w stały zwyczaj jakim jest dbałość o sprawność fizyczną wśród Norwegów.

Etap III:

Zwieńczenie ciągu obiektami o funkcji sportowo - rekreacyjnej które zwiększyłoby przepływ pieszych, rowerzystów czy narciarzy biegowych oraz wzbogaciłoby szlak o infrastrukturę sanitarną, gastronomiczną czy wypożyczalnie sprzętu. 

 

 

 

 

O autorce:

mgr inż. arch. Paulina Gajda ukończyła studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Białostockiej w 2012 r. Praca dyplomowa „Projekt architektoniczno – urbanistyczny dzielnicy w mieście Trondheim w Norwegii” pod kierownictwem dr hab inż. arch. Zdzisława Pelczarskiego. Doświadczenia zdobywała podczas studiów na Politechnice Białostockiej, wymianie studenckiej na uczelni Sint Lucas Gent (Belgia). Studentka III roku Grafiki na WAPB. Zainteresowania oscylują wokół projektowania architektonicznego i graficznego.