[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
LIST OTWARTY PREZESA SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
')"/>
PRACA NAGRODZONA W KONKURSIE HOUSING TOMORROW dodano: 2013-03-10 15:48:52

 

Przedstawiamy projekt wyróżniony w konkursie D3: Housing Tomorrow 2013.  

 

 

Nazwa konkursu: d3 Housing Tomorrow

Organizator: d3

Jury: Ji Young Kim - przewodniczący jury - Shigeru Ban Architects

Gregory Marinic - przewodniczący jury - dyrektor i współzałożyciel d3

Michael Gonzales

Zui Lig Ng

Shawn Lutz

John Tsui

Jonathan Wimmel

 

Skład zespołu wyróżnionego (w kolejności alfabetycznej):

inż. arch. Marta Borowik

inż. arch. Małgorzata Czarny

inż. arch. Agata Olga Rakowska

inż. arch. Katarzyna Sosińska

 

Opis autorski:

Bubble Breath! -mieszkania przyszłości

Co się stanie, gdy ciągły wzrost przyrostu naturalnego sprawi, że w pewnym momencie zabraknie nam przestrzeni do życia?

Dotychczasowe myślenie o terenach mieszkalnych zakłada wykorzystanie jedynie lądu przy ponad 70% przestrzeni kuli ziemskiej, którą stanowią wody. Ciągły rozwój powoduje, że mamy coraz mniej przestrzeni do życia codziennego, a funkcje mieszkaniowe zamieniają się w marginalną część miast, lokowane są w oderwaniu od wszelkich działań typowych dla życia współczesnego człowieka.

Dlatego głównym założeniem projektu było wykorzystanie potencjału drzemiącego w terenach morskich, znajdujących się w pobliżu wybrzeży, na styku koncentracji populacji i obszarów Wielkich Raf Koralowych. Projektowane jednostki mieszkaniowe pozwalają na ochronę i powtórny rozrost jednego z najcenniejszych ekosystemów, ulegającego systematycznej degradacji. Mieszkalne bąbelki zapewniają doświetlenie podwodnej głębi za pomocą zaczerpniętej energii z promieniowania słonecznego i prądów morskich. W celu odnowienia i utworzenia nowych pokładów raf koralowych, oczyszczamy współczesny świat ze złomu i wraków, umieszczając te elementy pod wodą, po odpowiednim przygotowaniu. Kultywujemy ideologię "tchnięcia nowego życia, w coś, co już umarło". Bezkolizyjny system komunikacji zapewniają kapsuły, doprowadzające ludzi z ich mieszkań do podwodnego systemu tunelów, ulokowanych pośród nowo powstałych raf koralowych. Istniejąca komunikacja podziemna, obecna w wielu współczesnych miastach, łączy się z projektowanym transportem podwodnym, pozwalając na szybkie dotarcie do celu.

Najważniejszym aspektem projektu była walka o to, by rozmieszczenie jednostek mieszkaniowych na niezagospodarowanej dotychczas przestrzeni nie powodowało degradacji kolejnej części globu, lecz wręcz przeciwnie- pozwoliła na odrodzenie się Dziedzictwa Natury.

Więcej informacji i pozostałe nagrodzone prace:

http://www.d3space.org/competitions/