[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]

SARP 
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 3, 15-269 Białystok,
tel./fax  (48) 85 744 76 96,
NIP: 542-21-32-577
Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A
10 1750 0012 0000 0000 2510 7209
Osoby zarządzające stroną:
Krzysztof Kulesza pdz.kulesza@onet.eu 
Janusz Grycel j.grycel@pb.edu.pl

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzysznia 
proszone są o złożenie wypełnionych deklaracji.
(do pobrania poniżej) 

Pobierz plik PDF: deklaracje

 

Od dnia 01.07.2013r. obowiązują następujące stawki składek członkowskich:

 - osoby, które nie ukończyły studiów magisterskich II stopnia – 0 zł/miesiąc

 - osoby, które ukończyły studia magisterskie II stopnia, ale nie przekroczyły 30 roku życia – 5 zł/miesiąc

 - osoby po 30 roku życia – 15 zł/miesiąc

Składki można wpłacać osobiście w biurze SARP Oddział w Białymstoku, ul. Waszyngtona 3,  15-269 Białystok,   tel. 85/744-76-96, e-mail: bialystok@sarp.org.pl lub przelewem na konto: 

Raiffeisen Bank Polska S.A 

10 1750 0012 0000 0000 2510 7209