[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
 • HISTORIA SARP
 • ZARZĄD Oddziału
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński
 • Sąd Konkursowy
 • Delegaci na Walny Zjazd Delegatów
 • Sąd Konkursowy

  SĄD KONKURSOWY Oddziału SARP w Białymstoku

  wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 19.10.2012 r.

       Imię i nazwisko                                 Funkcja

  1. Mirosław Siemionow                       Przewodniczący

  2. Agnieszka Duda                     Z-ca Przewodniczącego

  3. Bogumił Sawicki                                 Sekretarz

  4. Janusz Grycel   Członek

  5. Waldemar Jasiewicz                           Członek

  6. Jan Kabac                                         Członek

  7. Agnieszka Guziejko                      Członek

  8. Zdzisław Pelczarski                          Członek

  9. Marek Tryburski                                   Członek

  10. Jerzy Uścinowicz                           Członek