[ Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Białystok ]
 • HISTORIA SARP
 • ZARZĄD OddziaƂu
 • Komisja Rewizyjna
 • S±d Koleżeński
 • S±d Konkursowy
 • Delegaci na Walny Zjazd Delegatów
 • ZARZĄD OddziaƂu

  ZARZĄD OddziaƂu SARP BiaƂystok

   Imię i nazwisko   Funkcja
   1. Piotr Trojniel Prezes
   2. MirosƂaw Siemionow Wiceprezes ds. Organizacyjnych
   3. Janusz Grycel Wiceprezes ds. Twórczoƛci
   4. Agnieszka Guziejko Sekretarz
   5. Marta Baum Skarbnik
   6. Bartosz Czarnecki CzƂonek
   7. Agnieszka Duda CzƂonek
   8. MichaƂ Grynczel CzƂonek
   9. PaweƂ Ɓuksza CzƂonek
   10. MirosƂaw Snarski CzƂonek
   11. Marek Tryburski CzƂonek