Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

Harmonogram

  • do 24 września 2021 - ogłoszenie konkursu, 
  • do 5 października 2021 r. - zadawanie pytań́ dotyczących Regulaminu Konkursu, 
  • do 12 października 2021 - udostępnienie odpowiedzi przez organizatorów, 
  • do 25 listopada 2021 - składanie prac konkursowych, 
  • do 10 grudnia 2021 - ogłoszenie wyników Konkursu, 
  • do 20 grudnia 2021 - uroczystość otwarcia wystawy pokonkursowej i dyskusja