Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

Kontakt

Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP oddział w Białymstoku
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 3
Tel./Fax: (+48) 85 744 76 96
e-mail:
www.sarp-bialystok.org/konkurs-twojdom/

Osobami uprawniononymi do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu są:

  1. Sekretarz Organizacyjny Konkursu arch. Marta Baum (SARP O. Białystok, POIA RP)
    tel.: 603 223 891
  2. Zastępca Sekretarza Organizacyjnego Konkursu arch. Paweł Łuksza (SARP O. Białystok)
    tel.: 603 919 865
Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...