Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

Kryteria oceny

Podstawowe kryteria oceny, w oparciu o które sąd będzie procedował:

  1. Sąd konkursowy premiował będzie rozwiązania architektoniczno-przestrzenne, które będą proponowały nowe wzorce architektury jednorodzinnej, wpisujące się w wiejski i podmiejski krajobraz kulturowywojewództwa podlaskiego, inspirowane architekturą tradycyjną - architektury, która stworzy optymalne warunki życia i podniesie wartość krajobrazu. 
  2. Organizatorów interesuje wizja zamieszkiwania na Podlasiu, co jest lub co może być tego zamieszkiwania specyfiką.
  3. Istotnym jest, aby struktura funkcjonalna projektowanego domu była logiczna, uniwersalna i  trwała – dobrze adaptująca się do zmian użytkowych i różnych rodzinnych konfiguracji.