Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

Nagrody

W kategorii profesjonalistów:

  • I nagroda - 25.000 zł brutto, 
  • II nagroda - 20.000 zł brutto, 
  • III nagroda - 15.000 zł brutto, 
  • Wyróżnienia honorowe w liczbie nie większej niż 30.  

w kategorii studenckiej:

  • I nagroda - 6.000 zł brutto,
  • II nagroda - 3.000 zł brutto,
  • III nagroda - 1.000 zł brutto, 
  • Wyróżnienia honorowe