Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

O konkursie

Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców zabudowy jednorodzinnej będących współczesną kontynuacją najlepszych tradycji budownictwa wiejskiego na terenie województwa podlaskiego. Sąd konkursowy dodatkowo premiować będzie projekty, w których równocześnie wyrażona będzie dbałość o osoby o różnym stopniu sprawności fizycznej, środowisko naturalne oraz racjonalne gospodarowanie energią, wpisujące się w filozofię nowego zielonego ładu.

Zadaniem konkursowym jest projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania tzw. „projekt gotowy” wolnostojącego domu, który wpisze się w tradycyjny krajobraz kulturowy województwa podlaskiego. Szczegółowy opis zadania konkursowego zawiera dział B niniejszego Regulaminu.