Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpiło na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w Białymstoku 02.12.2021 o godz. 17.30.

Podczas ogłoszenia werdyktu prace zostały odkodowane oraz ogłoszono laureatów konkursu.

 

I Nagrodę w konkursie TWÓJ DOM dialog z tradycją (woj. podlaskie) w wysokości 25.000,00 zł przyznano  zespołowi w składzie:

Katarzyna Billik (Warszawa), Katarzyna Górowska-Gnatowska (Warszawa), Anna Majewska-Karolak(Warszawa), Łukasz Szczepanowicz (Warszawa), 

za pracę konkursową nr 231607 (oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „g”). 

Uzasadnienie: I Nagrodę w wys. 25 tys. złotych (brutto) przyznano pracy oznaczonej symbolem „g” za trafne nawiązanie i twórcze przetworzenie tradycyjnego wzorca zabudowy zagrody wydłużonej w typie bielsko-hajnowskim. Nagroda została przyznana także za klarowne rozwiązanie układu funkcjonalnego inspirowanego tradycyjnym schematem domów. Na uwagę zasługują drewniane detale, które umiejętnie łączą płaszczyznowe rozwiązania elewacyjne z otwarciami w przestrzeń ogrodu. W opinii sądu dom znakomicie wpisuje się w krajobraz kulturowy regionu, w którym praca jest lokowana. 

 

II Nagrodę w wysokości 15.000,00 zł przyznano zespołowi w składzie:

Marzena Radkiewicz-Metko (Lublin), Przemysław Metko (Lublin)

za pracę nr 000402 (oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „R”).

Uzasadnienie: II Nagrodę w wys. 15 tys. złotych (brutto) przyznano pracy oznaczonej symbolem „R” za klarowne rozwiązanie planu domu zorganizowanego wokół trzonu kominowego, który wpływa na jednorodność formy architektonicznej i utrzymanie jej we właściwej skali. W ocenie sądu prezentowana koncepcja koresponduje z otoczeniem i w umiejętny sposób czerpie z tradycji architektury województwa podlaskiego. Jednocześnie dzięki swoim uniwersalnym rozwiązaniom z powodzeniem projekt może być zastosowany we wszystkich częściach regionu bez szkody dla jego krajobrazu kulturowego.

 

III Nagrodę równorzędną w wysokości 10.000,00 zł przyznano zespołowi:

B.W. Architekci, Pracownia Projektowa s.c. Beata Szczepańska, Juliusz Polak, (Warszawa), Katarzyna Gromek (Warszawa), Aleksandra Milanowska (Warszawa),

za pracę nr 150710 (oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „Ń”). 

Uzasadnienie: III Nagrodę ex-aequo w wys. 10 tys. złotych (brutto) przyznano pracy oznaczonej symbolem „Ń” za trafione odwołanie się do idei domu pod jednym dachem z centralnym rdzeniem (piecem) i gankiem. Z uznaniem sądu spotkało się zastosowanie i twórcze przetworzenie układu amfiladowego. 

 

III Nagrodę równorzędną w wysokości 10.000,00 zł przyznano uczestnikowi o nazwie:

DUOARCHITEKCI – Lech Borysewicz (Warszawa)

za pracę nr 041355 (oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „f”) 

Uzasadnienie: III Nagrodę ex-aequo w wys. 10 tys. złotych (brutto) przyznano pracy oznaczonej symbolem „f” za bezpretensjonalne nawiązanie do tradycyjnego wzorca zagrody wydłużonej w typie bielsko-hajnowskim. Na uznanie zasługują rozwiązania materiałowe, które w udany sposób wiążą dom w kontekstem kulturowym. Sąd zwrócił uwagę i docenił troskę autora o rozwiązania związane z naturalnym gospodarowaniem energii. 

 

Wyróżnienie I stopnia przyznano zespołowi w składzie:

Jagoda Gosk (Warszawa), Karolina Banasiak (Pomiechówek),

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 333513 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „b”.

Uzasadnienie: Wyróżnienie I stopnia przyznano pracy oznaczonej symbolem „b” za rozwiązanie formy utrzymanej w dobrej skali i proporcjach i właściwe decyzje materiałowe.

 

Wyróżnienie I stopnia przyznano uczestnikowi o nazwie:

Marcin Podlewski (Warszawa)

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 211117 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „Ś”.

Uzasadnienie: Wyróżnienie I stopnia przyznano pracy oznaczonej symbolem „Ś” za umiejętne przetworzenie wzorca architektury zagrody wydłużonej i dobre rozwiązanie przestrzeni ogrodowej, która staje się przedłużeniem domu.

 

Wyróżnienie I stopnia przyznano zespołowi w składzie:

Ewa Bubik (Wysoka), Anna Capińska (Zabrze), Adam Stafiniak (Wrocław), Tomasz Węgrzyn (Wysoka),

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 554294 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „M”.

Uzasadnienie: Wyróżnienie I stopnia przyznano pracy oznaczonej symbolem „M” za powściągliwość w rozwiązaniu formy i interesującą transpozycję układu wzdłużnego zagrody w typie bielsko-hajnowskim.

 

Wyróżnienie przyznano uczestnikowi o nazwie:

JBD – Justyna Boduch Atelier (Katowice)

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 691023 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „Ł”.

Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano pracy oznaczonej symbolem „Ł” za prostotę rozwiązań architektonicznych  i właściwą skalę obiektu wpisującą się krajobraz kulturowy.

 

Wyróżnienie przyznano uczestnikowi o nazwie:

OLIZAROWICZ ARCHITEKCI Jacek Olizarowicz (Choroszcz),

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 613105 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „A”.

Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano pracy oznaczonej symbolem „A” za twórcze przetworzenie układu zagrody wiejskiej i właściwą skalę obiektu. 

 

Wyróżnienie przyznano zespołowi w składzie:

Michał Kołodziej (Warszawa), Katarzyna Przybyło (Kraków), Tomasz Obara (Kraków), Bartosz Dendura (Kraków),

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 092311 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „D”.

Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano pracy oznaczonej symbolem „D” i docenił klarowność i uporządkowanie projektowe, które zaowocowało właściwymi proporcjami projektowanego domu. 

 

Wyróżnienie przyznano zespołowi w składzie:

Magdalena Siemienowicz (Warszawa), Jolanta Szybiak (Warszawa),

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 161237 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „L”.

Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano pracy oznaczonej symbolem „L” za przemyślany sposób wykorzystania układu zagrody i wpisanie w projekt licznych funkcji niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem oraz ciekawe połączenie wnętrza domu z otoczeniem. 

 

W kategorii studenckiej:

 

I Nagrodę w kategorii studenckiej w konkursie TWÓJ DOM dialog z tradycją (woj. podlaskie) w wysokości 6.500,00 zł przyznano uczestnikowi o nazwie:

Marianna Waśniewska (Marki)

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 251115 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „H”.

Uzasadnienie: I Nagrodę w kategorii studenckiej w wysokości 6500,00 złotych (brutto) przyznano pracy oznaczonej symbolem „H” za umiejętne nawiązanie do tradycyjnego wzorca zabudowy zagrody wydłużonej oraz za klarowne wyrażenie idei za pomocą powściągliwych środków. Sąd docenił dojrzałą koncepcję projektu konsekwentnie zrealizowaną, a mającą swój początek w układzie zabudowy i kontynuowanej w uporządkowaniu planu, formie i elewacji. 

 

II Nagrodę w kategorii studenckiej w wysokości 3500,00 zł przyznano uczestnikowi konkursu o nazwie:

Kornelia Traut (Olsztyn),

za pracę konkursową, zgłoszoną do udziału w konkursie z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: 301406 - oznaczoną przez Organizatora w trakcie przewodu konkursowego symbolem literowym „a”.

Uzasadnienie: II Nagrodę w wysokości 3500 złotych (brutto) przyznano pracy oznaczonej symbolem „a” za kameralny charakter projektowanego domu i jednorodny wyraz architektury utrzymanej we właściwej skali.