Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...
Odpowiedź:
Tak. Liczba członków zespołu konkursowego nie jest określona/ograniczona.
Odpowiedź:
Koperta powinna być zaadresowana zwrotnie (adres osoby wysyłającej pracę) oraz zawierać formularz pokwitowania złożenia pracy konkursowej (załącznik nr 7) z wpisanym kodem pracy – patrz punkt 10.2 Regulaminu.
Odpowiedź:
Tak. Dopuszcza się zaprojektowanie: miejsca parkingowego w ramach działki lub wiaty parkingowej (wolnostojącej lub powiązanej z domem) lub garażu (wolnostojącego lub powiązanego z domem).
Odpowiedź:
Tak, zdjęcia zawarte w załączniku nr 9 mogą być wykorzystane w pracy konkursowej. Opis pod zdjęciem powinien zawierać informację o autorze i źródle, z którego pochodzi.
Odpowiedź:
W konkursie nie ma obowiązku wcześniejszego przesyłania zgłoszenia udziału.
Odpowiedź:
Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych to 25 listopada 2021r. W pkt. A.10.1 Regulaminu, do którego odnosi się pytanie, pojawił się błąd pisarski, który został skorygowany.
Odpowiedź:
Nie, jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
Odpowiedź:
Tak, gdyż zamierzeniem organizatorów jest, aby najlepsze projekty mogły zostać zrealizowane. W związku z powyższym autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych (w kategorii profesjonalnej) zobowiązują się do przygotowania projektu w postaci projektu budowlanego w terminie 2 miesięcy od zakończenia konkursu. Tym samym osoba uprawniona musi być czynnym członkiem IA.
Odpowiedź:
W konkursie nie ma obowiązku wcześniejszego przesyłania zgłoszenia udziału.