Konkurs architektoniczny

na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego

Sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

  • arch. Maciej Miłobędzki – Przewodniczący Sądu Konkursowego, sędzia SARP, MPOIA RP,
  • Małgorzata Dajnowicz – Sędzia Konkursu, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • Artur Gaweł – Sędzia Konkursu, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej,
  • Iwona Górska - Sędzia Konkursu, Narodowy Instytut Dziedzictwa,
  • Iwona Liżewska - Sędzia Konkursu, Narodowy Instytut Dziedzictwa,
  • arch. Joanna Porębska - Sędzia Konkursu, Narodowy Instytut Dziedzictwa,
  • arch. Janusz Grycel – Sędzia Konkursu, sędzia SARP, (SARP o/Białystok, POIA RP) – sędzia referent,
  • arch. Agnieszka Guziejko – Sędzia Konkursu, sędzia SARP, (SARP o/Białystok) - sędzia referent,
  • arch. Mirosław Siemionow – Sędzia Konkursu, sędzia SARP, (SARP o/Białystok, POIA RP) - sędzia referent,
  • arch. Piotr Trojniel - Sędzia Konkursu, sędzia SARP(SARP o/Białystok) - sędzia referent

Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest arch. Marta Baum, (SARP o/Białystok, POIA RP),
Zastępcą sekretarza organizacyjnego konkursu jest arch. Paweł Łuksza, (SARP o/Białystok),
Zastępcy Sędziego Konkursu (SARP o/Białystok): arch. Marek Tryburski (SARP o/Białystok, POIA RP), arch. Agnieszka Duda (SARP o/Białystok, POIA RP).